Καλώς ήρθατε στο familyStory

To familyStory.gr είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης της οικογενειακής μας ιστορίας μέσω γενεαλογικών δένδρων.

Ο καθένας μπορεί να καταγράψει την οικογενειακή του ιστορία, την εξέλιξη του γενεαλογικού του δένδρου και την ιστορία του ονόματός του.

To familyStory.gr είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης της οικογενειακής μας ιστορίας μέσω γενεαλογικών δένδρων

Οικογένειες

Ονοματολογία