Ταυτότητα – Γενικές αρχές

To familystory.gr είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης της οικογενειακής μας ιστορίας μέσω γενεαλογικών δένδρων.

Ο καθένας μπορεί να καταγράψει την οικογενειακή του ιστορία, την εξέλιξη του γενεαλογικού του δένδρου και την ιστορία του ονόματός του.

Γενικά ονόματα, η καταγωγή, το γένος, η ονοματοδοσία, εξηγούνται αναλυτικά για ιστορικούς λόγους. Το familystory.gr διατηρεί το δικαίωμα για λόγους που βοηθούν την ιστορική ή κοινωνιολογική έρευνα να παραθέτει στοιχεία που προκύπτουν από αρχεία ή συνεργαζόμενες εφαρμογές και πάντα μέσα στα πλαίσια των υπαρχουσών πολιτικών του εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Στη σελίδα familystory.gr μπορείτε να κανονίσετε τις σχετικές διαδικασίες για Test Dna έτσι ώστε να μάθετε τις βιολογικές σας ρίζες και από ποια εθνική κοινότητα ή ομάδα έλκετε την καταγωγή σας.